Մերոնք

Նախագիծ

Հայրենական մեծ պատերազմը տեղի է ունեցել 1941-1945 թվականներին Խորհրդային Միության Նացիստական Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների (Իտալիա, Հունգարիա, Ռումինիա, Ֆինլանդիա, Ճապոնիա) միջև։ Այն կազմել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասը։ Պատերազմի հիմնական շարժառիթ է հանդիսացել է Գերմանիայի կողմից Եվրոպայում նացիոնալ-սոցիալիզմի տարածումը։bib_vov «Հայրենական մեծ պատերազմ» անվանումը սկսեց գործածվել ԽՍՀՄ-ում Ստալինի ժողովրդին ուղղված ռադիոուղերձից հետո՝ 1941 թվականի հուլիսի 3-ին։ Ուղերձում «մեծ» և «հայրենական» բառերը գործածվում էին առանձին։ Գերմանա-խորհրդային պատերազմն ավարտվեց ֆաշիզմի դեմ լիակատար հաղթանակով։ Խորհրդային Միությունը պաշտպանեց իր ազատությունն ու անկախությունը, ամրապնդեց իր սահմանների անվտանգությունը։ Ֆաշիստական լծից ազատագրվեցին և ազգային անկախություն ձեռք բերեցին Եվրոպայի շատ ժողովուրդներ, այդ թվում գերմանացիները։ Ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը հեղափոխական բուռն վերելք առաջ բերեց աշխարհի բոլոր մասերում, իմպերիալիզմի և սոցիալիզմի ուժերի հարաբերակցությունը փոխվհց հօգուտ վերջինի, Եվրոպայի և Ասիայի մի շարք երկրներում հաստատվեցին սոցիալիստական կարգեր, ստեղծվեց սոցիալիզմի համաշխարհային սիստեմը։ Նոր աստիճանի բարձրացավ ազգային ազատագրական պայքարը, որը հանգեցրեց իմպերիալիզմի գաղութային սիստեմի փլուզմանը։ Կապիտալիստական երկրներում ուժեղացավ բանվորական և կոմունիստական շարժումը։

 

Հայրենական մեծ պատերազմին է նաև մասնակցել իմ հայրիկի պապիկը,՝ Հրայր Բաբայանը, ով այդ տարիներին սիրողական պարապունքների մասնակցելով վարում էր ինքնաթիռներ, այդ դժվարին պատերազմի օրերին նա դարձավ օդաչու, սակայն մասնագիտությամբ հայտնի գինեգործ էր Երևանի գինու կոնյակի գործարանում։

Կռվի ժամանակ նա վնասվածք է ստացել թևի հատվածում, ինքնաթիռի պայթյունի ժամանակ մետաղյա կտորը հայտնվել էր թևի մեջ։ 437EF2A9-0A7C-4B53-8342-DBB27B2F1C77Այդ ժամանակ դեռ գիտակից լինելով նա հասցրել է քանդել ինքնաթիռի ժամացույցը և դուրս հանել իր հետ, հետագայում նվիրել հորս որպես հիշատակ:


Մորս պապիկը՝ Դավիթ Դավթյանը, նույնպես մասնակցել է Հայերնական պատերազմին և նույնպես վիրավորվել։

 

 

Երեխաների և հաշմանդամների իրավունքները

Հաշմանդամների իրավունքներ

Ըստ օրենսդրության հաշմանդամները ունեն բոլոր այն քաղաքական եւ անձնական իրավունքները, որոնք ամրագրված են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեսյի հաշմանդամների իրավունքների մասին հռչակագրում։ Հաշմանդամ են համարվում այն քաղաքացիները, որոնք մտավոր կամ ֆիզիկական ոչ լիարժեք կենսագործունեության պատճառով   սոցիալական օգնության եւ պաշտպանության կարիք ունեն, ինչպիսիք են՝ տեղաշարժման, հաղորդակցման, սեփական վարքագծի վերահսկման, ինչպես նաեւ աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու ունակության լրիվ կամ մասնակի կորուստը: 1-ին եւ2-րդ խմբերի հաշմանդամների համար սահմանվում է աշխատաժամերի կրճատված տեւողություն՝ շաբաթական 36 ժամից ոչ ավելի: Հաշմանդամ քաղաքացիները իրավունք ունեն ստանալու պետության կողմից տրվող կենսաթոշակ առաջին խմբի հաշմանդամի համար՝ 40 000 դրամ, երկրորդ խմբի հաշմանդամի համար՝ 30 000 դրամ, երրորդ խմբի հաշմանդամի համար՝ 27 000 դրամ։ Ընդունելության քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած հաշմանդամները այլ հավասար պայմանների դեպքում օգտվում են բարձրագույն կամ միջնակարգ-մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու առաջնահերթ իրավունքից: Ընդունելության քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած 1-ին եւ 2-րդ խմբերի հաշմանդամներն ընդունվում են պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ-մասնագիտական հաստատություններ: Պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ-մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունված 1-ին եւ 2-րդ խմբերի հաշմանդամների ուսուցման ծախսերը կատարվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Նրանց թվից ցերեկային ուսուցման հաշմանդամներին, անհրաժեշտ առաջադիմության դեպքում, վճարվում է կրթաթոշակ՝ անկախ ստացվող նպաստից կամ թոշակից:

 

Երեխաների իրավունքներ

Երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ՝ անկախ իրենց եւ ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների ( որդեգրողների, խնամակալների կամ հոգաբարձուների) ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, կրթությունից, բնակության վայրից, երեխայի ծննդյան հանգամանքից, առողջական վիճակից կամ այլ հանգամանքից: Յուրաքանչյուր երեխա ունի կյանքի իրավունք: Պետությունը եւ նրա համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի ապրելու եւ զարգանալու համար: Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ունի անվան եւ քաղաքացիության իրավունք: Երեխայի ծննդյան փաստն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից:Երեխան քաղաքացիություն է ձեռք բերում, նրա քաղաքացիությունը դադարում է « Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:Յուրաքանչյուր երեխա ունի ամեն տեսակ ( ֆիզիկական, հոգեկան եւ այլ ) բռնությունից պաշտպանության իրավունք:Ցանկացած անձի, այդ թվում՝ ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներին, արգելվում է երեխային ենթարկել բռնության կամ նրա արժանապատվությունը նվաստացնող պատժի կամ նմանօրինակ այլ վերաբերմունքի: Երեխայի իրավունքների եւ օրինական շահերի ոտնահարման դեպքում խախտողը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:Յուրաքանչյուր երեխա ունի մտքի , խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունք: Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ մինչեւ 16 տարեկան երեխայի մասնակցությունը կրոնական կազմակերպություններին:

Արտաքին առևտուր

Հայաստանի Հանրապետությունը 2015-ից պաշտոնապես հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և կիրառում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսասակագնային և սակագնային կարգավորման  դրույթները։ EATM-e1525845427692Հայաստանի Հանրապետություն  ապրանքների ներմուծման ժամանակ կիրառվում է Եվրասիական տնտեսական միության միասնական սակագինը, որոնք կազմված են 97մասերից, որտեղ բնութագրվում են ապրանքների տեսակները։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ազատ առևտրի ռեժիմ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Վրաստանի, Թուրքմենստանի, Վիետնամի, Ուզբեկստանի հետ: Մի քանի զարգացած երկրներ`  ԱՄՆ-ն, Կանադան, Շվեյցարիան, Ճապոնիան և Նորվեգիան Հայաստանին տրամադրում են Արտոնությունների ընդհանրացված համակարգից օգտվելու հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն զարգացման և արդյունավետ կառավարման համար ԵՄ երկրների կողմից տրամադրվում է Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգից, որը թույլ է տալիս եվրոպական շուկա մի շարք ապրանքատեսակներ արտահանել զրոյական կամ ցածր մաքսատուրքի դրույքաչափերով:

Փող, փողի պատմությունը

Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված ամենահին մետաղադրամները եղել են դեռևս Ք.ա. VI-V դարերին: Դրանք հոնիական Միլետոս քաղաքում թողարկված երկու արծաթե դիօբոլոսներն են, որոնք հայտնաբերվել են Էրեբունիի պեղումներից։
Մետաղադրամները Հայաստանում տարածում են գտել Ք.ա. III դարից սկսած։ Հելլենիստական դարաշրջանում ռազմական արշավանքների և միջազգային առևտրի միջոցով Հայաստան էին մտնում Ալեքսանդր Մակեդոնացու, սելևկյան, աթենական, պարթևական, հռոմեական, կապպադովկյան և այլ ծագման դրամներ:
 
Երվանդյան հարստության հայ արքաները Ք.ա. III դարի կեսիցԾոփքում սկսում են թողարկել դրամներ, որոնք ամենավաղ հայկական դրամներն են:
Արտաշեսյան հարստության ժամանակաշրջանում Ք.ա. 189 թ. – Ք.հ. 1 թ. Մեծ Հայքում դրամահատությունը սկիզբ է առել Տիգրան II Մեծի օրոք Ք.ա. 95-55 թթ:
Նրա կայսրության մի շարք քաղաքներում՝ Արտաշատում, Տիգրանակերտում, Մծբինում, Անտիոքում, Դամասկոսում, հատվել են մեծ քանակությամբ արծաթե և պղնձե դրամներ:

Թղթային փողերը կամ թղթադրամները առաջին անգամ օգտագործվել են Չինաստանում Սոնգ Դինաստիայի ժամանակ:Screenshot_1 Այս թղթադրամները, որոնք հայտնի են որպես «Ջիաոզի», զարգացել են սկսած 7-րդ դարից և սրանց մասին տեղեկություններ ստացել ենք վարկային գրառումներից: Շատ ապրանքներ են օգտագործվել որպես փող, ինչպես օրինակ՝ թանկարժեք մետաղներ, գարի, կաշիներ, ինչպես նաև շատ այլ ապրանքներ, որոնք համարվում էին արժեքավոր: Ապրանքային փողի արժեքը կախված էր ապրանքից, որից այն պատրաստված էր: Ապրանքը ինքնին կազմում է փողը, իսկ փողը՝ ապրանքը։